instal·lació solar fotovoltaica

CIPFP Vicente Blasco Ibáñez

instal·lació solar fotovoltaica

El CIPFP Vicente Blasco Ibáñez té posada en marxa des del 20 de juny de 2022, la seua pròpia instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum. Aquesta instal·lació, està constituïda 105 mòduls, els quals produeixen una potència de 47,8 Kw.

Per l’execució d’aquesta instal·lació, el Centre s’ha acollit a la RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2021, de la Presidència de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes destinades al foment d’instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica, amb càrrec al pressupost de l’exercici de 2021. L’ajuda econòmica rebuda ha estat de 19.025,55 €

Aquest projecte està acollit a les ajudes de l’IVACE, cofinançat per la Unió Europea dins del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2021-2027.