QUÍMICA

Departament de Química

Benvinguts i benvingudes a la web del Departament de Química del Centre Integrat Públic de Formació Professional (CIPFP) Vicente Blasco Ibáñez de València. A continuació trobaràs tota la informació sobre la nostra organització, integrants, instal·lacions i oferta d’estudis de cicles formatius tant de grau mitjà com de grau superior.

Dediquem tot el nostre coneixement i experiència a la formació dels tècnics que, any rere any, ens demanden empreses de múltiples sectors industrials de la Comunitat Valenciana. Esperem i desitgem que sigues un o una dels pròxims.

El grau de satisfacció personal i d’ocupabilitat del nostre alumnat, una vegada finalitzada la formació, és molt elevat. Moltes de les empreses en les quals realitzen les pràctiques, decideixen contractar-los una vegada finalitzat aquest període.

Per açò, si el teu objectiu és formar-te per a l’ocupació, T’ESPEREM.

Si tens el batxillerat i vols accedir a cursar un Grau a les Universitats i encara no tens clar quin triar, informa’t de les avantatges que té cursar un Cicle de Grau Superior Laboratori d’Anàlisi i de Control de Qualitat o Química Ambiental, abans de matricular-te a la Universitat. Molt del nostre alumnat que decideix continuar estudiant a la Universitat, arriba molt ben preparat en quant a continguts procedimentals com a conceptuals per cursar diferents graus universitaris relacionats amb de Ciències, Ciències de la Salut i Ciències Ambientals.
Per tant, si el te objectiu és formar-te i continuar estudiant, T’ESPEREM.
Si tens e graduat en ESO i t’agrada la física i química, la biologia i les matemàtiques, informa’t de la nostra oferta del Cicle de Grau Mitjà Operacions de Laboratori. Després de cursar-lo, podràs accedir a un lloc de treball amb la titulació de Tècnic o continuar estudiant un Grau Superior o Batxillerat.
Per tant, si el te objectiu és formar-te i continuar estudiant, T’ESPEREM.
Si encara no tens la titulació per a accedir, informa’t de com fer-ho a partir de les proves d’accés. Al nostre Centre es duen a terme.
Per tant, si el te objectiu és formar-te i continuar estudiant, T’ESPEREM.
A més, actualment, en tots els Cicles formatius de la nostra família professional tant de grau mitjà com de grau superior és possible realitzar la formació en centres de treball en un altre país de la Unió Europea gràcies a les beques Erasmus+.
Finalment, el Departament de Química facilita a l’alumnat que vol la possibilitat de formar part, una vegada fa finalitzat els seus estudis, d’una bossa de treball on es reben sol·licituds de treballadors per part d’empreses col·laboradores.

Organizació

El Departament de Química és el més nombrós del CIPFP Vicente Blasco Ibáñez. En l’actualitat està format per 29 professors i més de 300 alumnes distribuïts en 12 grups dels 3 cicles formatius diferents, en torns de matí i vesprada. Amb aquesta abundant oferta, aconseguim la conciliació de la vida laboral i familiar dels nostre alumnat.

Integrants

Dels 29 professors integrants del departament en aquest curs, la major part d’ells tenen anys d’experiència docent. A més a més, conformen un equip amb plantilla definitiva en el mateix. D’aquesta manera, podem garantir una continuïtat en els nostres mètodes, criteris i formes d’ensenyament.

La nostra plantilla està formada principalment per professors de dues especialitats docents: Professors d’Ensenyament Secundari de l’especialitat d’Anàlisi i Química Industrial, i Professors Tècnics de Formació Professional de l’especialitat de Laboratori.

També imparteixen docència als nostre alumnat professors d’altres departaments com Anglès, Formació i Orientació Laboral, Fabricació Mecànica i Manteniment/Riscos Professionals.

Instal·lacions

Les nostres instal·lacions són les majors de la Comunitat Valenciana dins de la Família Professional Química. Formades per:
  • Laboratoris de Química Aplicada, Anàlisi Química i Mostreig.
  • Laboratoris de Microbiologia i Biotecnologia.
  • Laboratoris d’Assajos Físics, Fisicoquímics .
  • Laboratoris d’Anàlisi Instrumental.
  • Aules d’Informàtica (amb una tercera en projecte).
  • 3 Aules generals.
El departament disposa de més de 50 equips informàtics, més altres 25 que s’espera incorporar a curt termini amb la tercera aula d’informàtica.

Estudis

Química industrial

Grau Superior 

Operacions de Laboratori

Grau Mitja 

Laboratori d'Anàlisi i de Control de Qualitat

Grau Superior

ALTRES ESTUDIS RELACIONATS

QUÍMICA I SALUT AMBIENTAL

Grau Superior

Per contactar amb el Dep. de Química

Tenim diferents medis perquè pugues contactar amb el departament de Química, utilitza el que et siga més còmode.

Horaris d`Atenció

Miércoles 11:10 a 12:05 Hrs

Direcció

CIPFP Vicente Blasco Ibañez
Av del Reino de Valencia, 46
46005 Valencia
Teléfon : 96 120 59 15
Correu electrónic : quimica@fpvalencia.com    *Campos requeridos